Ochranné pomůcky pro malé včelaře


S ochrannými pomůckami je potřeba myslet i na děti, které rády pomáhají při práci se včelami. Právě proto je zapotřebí, aby děti používaly speciální dětské včelařské oblečení, které děti chrání před včelím bodnutím.

Nikdy nenechávejte děti se včelami bez dozoru. I děti by měly pamatovat, že je zapotřebí chovat se vůči včelám tak, aby na ně neměly důvod včely útočit.