Krmná těsta a roztoky pro včely


K základnímu úkolu včelaře zajisté patří zabezpečení základních výživových potřeb včelstva. Jen kvalitním krmením lze zajistit silné a zdravé včelstvo. Krmivo pro včely svým složením musí odpovídat požadavkům na zdravou výživu včelstva. Krmivo nesmí obsahovat škodlivé a ani balastní látky, které jsou pro včely nestravitelné a mohly by způsobit úhyn včel.

Mezi nejoblíbenější krmivo patří těsto Apifonda. Toto krmivo se již koupí v požadované konzistenci a včelař s ním krmí včely především na jaře. Těsto Apifonda se používá k podněcování a tvorbě oddělků.

S tekutým krmivem Apiinvert se doporučuje krmit převážně na podzim a v zimě.