Talíře k odvíčkování plástů s medem


Předtím než dojde k vytáčení medu, je nutné, aby včelař provedl odvíčkování. To se provádí z toho důvodu, aby mohl být med vyhnán odstředivou silou medometu snadno ven.

Skvělou pomůckou každého včelaře je odvíčkovací talíř, který pomáhá usnadnit práci při odvíčkování plástů s medem. Odvíčkování je rychlé a především čisté. Odvíčkovací talíř se položí na stůl, a do držáků se umístí rámek, který se má odvíčkovat. Rámek stačí chytnout a může se provádět odvíčkování. Součástí odvíčkovacího talíře je i vanička, která odstraní víčka a zachytí tekoucí med.

Odvíčkovací talíř může být jednorázový, ale i větší. Všechny talíře mají pocínovanou nebo nerezovou úpravu.