Válečky k odvíčkování plástů


K odvíčkování zavíčkovaných medných plástů před vytáčením se používají odvíčkovací válečky. Jejich použití je snadné. Odvíčkovacím válečkem několikrát po sobě přejedete po zavíčkovaných buňkách. Doporučuje se rámek projet ve více směrech, aby nedošlo k narušení pevnosti buněk.