Příslušenství pro rámky


Nezbytností každého včelaře jsou rámky. O tyto rámky by se měl včelař každý rok pečlivě starat a obměnit minimálně 1/3 úlu. Obměna rámků se provádí z toho důvodu, aby nedošlo ke vzniku nemocí a chorob včel. Pokud se včelař z nějakého důvodu rozhodne rámky zachovat, měl by je alespoň vydezinfikovat.

Při práci s rámky je zapotřebí mít potřeby pro manipulaci, vyplétání, sbíjení rámků, rámkové přířezy a mezistěny.