Rámky a potřeby na rámky


Rámky slouží k ulehčení práce se včelstvem. Včelaři mohou lépe manipulovat s plásty, které ve většině případů nejsou propojené voskovou stavbou.

Rámky mohou být dřevěné či v kombinaci s plastovými díly. Rámky mohou být také celoplastové, včetně mezistěny.

Včelaři by měly každý rok rámky obměnit alespoň ve 1/3 úlu, aby nedošlo ke vzniku chorob a nemocí u včel. Případně, pokud by rámek zůstal zachován, měl by se vydezinfikovat. Proto včelaři musí mít vybavení nejen ke sbíjení rámků, ale i k manipulaci a vyplétání.